BIROUL ASOCIAT DE AVOCAȚI

Lebedinsky & Partners

SERVICII OFERITE
 • dreptul civil
 • dreptul procesual civil
 • drept comercial
 • dreptul muncii
 • dreptul penal
 • dreptul procesual penal
 • drept contravențional
 • drepturile de autor si drepturile conexe
 • dreptul contenciosului administrativ
 • dreptul fiscal
 • drept vamal
 • altele

 • ASISTENȚĂ LA
 • deschiderea conturilor bancare
 • obținerea ștampilelor
 • obținerea codurilor statistice
 • reprezentarea la autentificarea notariala rapidă a actelor
 • înregistrarea societăților comerciale în diferite forme organizatorico-juridice și a organizațiilor necomerciale
 • SERVICIILE OFERITE DE NOI

  I. Consultanța în probleme de drept.

 • Avocații noștri oferă consultație juridică referitor la legislatia Republicii Moldova și a altor state și practica aplicarii ei. La solicitările clientului consultațiile pot fi oferite și în formă scrisă.
 • Expertiza juridica a documentelor si a situatiilor litigioase. Spre deosebire de consultații, expertiza juridică se bazează pe studierea documentelor clientului. Expertiza se oferă pentru verificarea corespunderii documentelor cu legislația în vigoare, precum și pentru determinarea situației clientului în litigii concrete. Rezultatele expertizei se fixeaza în formă scrisă conțin descrierea din punct de vedere juridic a situației create și recomandări referitoare la acțiunile necesare.
 • II. Elaborarea documentelor juridice.

 • Elaborarea documentelor cu caracter juridic include pregătirea proiectului documentului solicitat, care asigură realizarea intereselor clientului și corespunde normelor juridice.
 • II.I. Avocatii B.A.A. „Lebedinsky & Partners” va propun elaborarea urmatoarelor documente:
 • Contracte civile și economice;
 • Oferte de încheiere a contractelor și anti-contractelor;
 • Cereri de chemare în judecată;
 • Acțiuni reconvenționale;
 • Cereri de apel;
 • Cereri de recurs;
 • Cereri de revizuire;
 • Demersuri;
 • Tranzacții de împăcare a părților;
 • Reclamații, somații, pretenții și răspunsuri la ele;
 • Alte documente procesuale;
 • Documente de constituire pentru întreprinderi de diferite forme organizaționale și organizații necomerciale, regulamente de funcționare a filialelor și reprezentanțelor;
 • Modificarea documentelor de constituire a companiei (statut, contract de constituire, etc.)
 • Documente necesare pentru certificarea utilității publice a ONG-urilor
 • Documente interne ale companiei (ordine, procese verbale, regulamente interne, etc)
 • Contracte de munca;
 • Concluzii (acte de expertiză juridică) despre corespunderea diferitelor documente legislației în vigoare;
 • Completări și modificări ale documentelor menționate;
 • Alte documente juridice solicitate.
 • III. Reprezentarea intereselor clienților în instanțele de judecată de drept comun, economice și administrative.

  Avocatii B.A.A. „Lebedinsky & Partners” depun toate eforturile pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor clienților săi.

  Dacă acest lucru nu este posibil, atunci avocații noștri asigură reprezentarea în toate instanțele judecătorești, indiferent de caracterul litigiilor.

  Reprezentarea este asigurată atît în prima instanță, cît și în instanțele de apel și recurs.

  IV. Participarea la negocieri și exercitarea funcțiilor de reprezentare.

  Participarea la negocieri a Avocaților B.A.A. „Lebedinsky & Partners” vă poate ajuta să evitați situațiile de conflict în relațiile cu partenerii d-tră de afaceri și la găsirea unui compromis.

  În baza și în limitele mandatului de reprezentare eliberat de client, avocații noștri pot încheia în numele clientului toate actele juridice solicitate.

  V. Reprezentarea intereselor pe cauze penale.

  Avocații B.A.A. „Lebedinsky & Partners” la fel vă pot acorda și asistența juridică calificată pentru persoanele fizice și juridice pe cauze penale.

  Reprezentarea intereselor în fața organelor de urmărire penală și în instanțele judecătorești de toate nivelele, care la rîndul său va include întocmirea cererilor în cauzele penale, apelurilor și recursurilor. Apărarea intereselor clientului prin intermediul căilor extraordinare de atac.

  Asistența în cazul cauzelor penale, poate include după caz și asistența clientului în cazurile de reținere, percheziție etc.

  VI. Reprezentarea intereselor pe cauze contravenționale.

  Avocații B.A.A. „Lebedinsky & Partners” deasemenea pot reprezenta persoanele fizice și juridice la exainarea cauzelor contravenționale inclusiv reprezentarea intereselor clientului în fața agentului constatator, precum și în instanța de fond și recurs, care la rîndul său va include întocmirea cererilor și demersurilor, iar după caz și a contestației împotriva Procesului - Verbal Contravențional, sau a Deciziei Agentului Constatator.

  VII. Alte servicii

  Avocații B.A.A. „Lebedinsky & Partners” oferă de asemenea asistență la:

 • deschiderea conturilor bancare;
 • obținerea ștampilelor;
 • obținerea codurilor statistice;
 • reprezentarea la autentificarea notariala rapidă a actelor;
 • înregistrarea societăților comerciale în diferite forme organizatorico-juridice și a organizațiilor necomerciale.
 • CONTACT

  LICENȚE

  CERTIFICATE